การเปลี่ยนแปลงบทบาทของมารดา

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของมารดา

การปฏิบัติตัวก่อนการเข้าเยี่ยม

  • วิธีการล้างมือก่อนการเข้าเยี่ยม
  • วิธีการเปิดตู้อบ
  • การสัมผัสทารก
  • วิธีการบีบน้ำนมของมารดา
  • การโอบกอดลูกแบบแกงการู
  • การทําความสะอาดหลังทารกขับถ่าย

ล้างมือก่อนการเข้าเยียมมีท่าล้างมือ 6 ท่า

วิธีการเปิดตู้อบ เวลาเปิดประตูตู้อบเด็กให้เปิดประตูเบา ๆ เพื่อไม่ให้รบกวนทารกขณะพักผ่อน

การสัมผัสทารก เวลาเข้าเยี่ยมลูกให้คุณแม่เรียกชื่อลูกลูบสัมผัสเบาๆบนผิวหนังบุตรแต่ต้องล้างมือให้สะอาดก่อน ส่งผลให้ทารกหลับนานขึ้นและน้ำหนักเพิ่มขึ้น (MelanieRJ,2009)

 

อ้างอิงจาก :

MinuteVideos Thailand. (2560). เทคนิคการบีบเก็บน้ำนม.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://youtu.be/APiWW86UB1M. (วันที่ค้นข้อมูล 9 พฤศจิกายน 2562).

การโอบกอดลูกแบบแกงการู แต่เด็กต้องมีความพร้อมที่สามารถออกมาจากตู้อบได้

 

วิธีเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กเมื่อถ่ายอุจจาระ

ให้ใช้มุมผ้าอ้อมที่ใส่อยู่เช็ดทำความสะอาดเท่าที่ได้ก่อน จากนั้นทำความสะอาดอีกครั้งด้วยการใช้ สำลีชุบน้ำอุ่น เมื่อสะอาดแล้วเช็ดผิวก้นให้แห้งสนิท

 
 

วิธีเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กสําหรับเด็กผู้หญิง ให้เช็ดทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลัง คือเช็ดบริเวณอวัยวะเพศก่อนแล้วค่อยเช็ดไป ทางบริเวณทวารหนัก ไม่เช็ดซ้ำไปมา เพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคเข้าสู่อวัยวะเพศ

 

วิธีเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กสําหรับเด็กผู้ชาย

ให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณองคชาติ และลูกอัณฑะก่อนแล้วค่อยไปเช็ดบริเวณทวารหนัก ไม่เช็ดซ้ำไปมา