วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน

ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอน การล้างมือควรล้างมือด้วยน้ำเปล่าฟอกสบู่ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ

1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ

2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ

5. ถูนิ้วหัวแม่มือ

6. ใช้ปลายนิ้วถูขวางมือ

7. ถูรอบข้อมือ